Logg inn

Yetz Vindfri

Med Yetz Vindfri får du strøm som garantert ikke er produsert med vindkraft.

Yetz Vindfri

Bevar norsk urørt natur gjennom strømavtalen din

I Yetz Strøm er vi av den oppfatning at vi ikke skal sette kampen mot klimaendringene og tapet av naturmangfold opp mot hverandre, men at vi må finne løsninger som både stanser klimaendringene og tar vare på naturen.

Norge er et av kun få land i Europa som fortsatt har urørt natur. Hjelp oss bevare den siste europeiske villmarka.

Norge trenger ikke vindkraft.

Norge er i dag selvforsynt med strøm. I et normalår produserer vi mer strøm enn vi forbruker. Vi erkjenner samtidig at vi er en del av et større europeisk kraftmarked og at overskudd av norsk fornybar strøm kan bidra til å fase ut forurensende kraftproduksjon fra i andre deler av Europa.

Det betinger imidlertid at CO2 kvotene som frigis gjennom produksjon av økt fornybar energi ikke selges videre og bidrar til økte utslipp andre steder.
 
Energiøkonomisering og oppgradering av eksisterende vannkraft er en langt mer effektiv og miljøvennlig måte å bidra til økt kraftoverskudd på enn utbygging av vindkraft.

Hvordan fungerer det?

Med Yetz Vindfri får du garantert vindkraftfri fornybar strøm fra norske vannkraftprodsenter og tar hånd om innmeldingen i Motvind. Det er ingen bindingstid, og så snart du har vært kunde i 6 måneder dekker vi medlemskontingenten.

Er du allerede medlem i Motvind støtter vi dem med et beløp tilsvarende medlemskontingenten. Slik kan du veldig enkelt bidra til å støtte arbeidet mot videre nedbygging av norsk urørt natur med unødvendig vindkraft. Pengene går uavkortet til arbeid mot etablering av vindindustri i urørt natur. 

Verver du i tillegg en annen Vindfri kunde betaler vi kontingenten for ham eller henne også. Her kan du lese mer om Motvind og den viktige jobben de gjør for å bevare Europas siste villmark.

Hvor kommer strømmen fra?

Strømmen som spleises inn på strømnettet velger alltid minste motstands vei og ingen kan si nøyaktig hvor strømmen i stikkontakten hjemme hos deg kommer fra. Det finnes imidlertid en mulighet for å stimulere til økt produksjon av fornybar energi gjennom opprinnelsessertifikater og kjøp av elsertifikater fra vannkraft.

Med et opprinnelsessertifikat garanterer vi at det er produsert en tilsvarende mengde fornybar energi som du som kunde forbruker. I Yetz kjøper vi kun opprinnelsessertifikater som ikke inneholder vindkraft.

Våre elsertifikater og opprinnelsessertifikater stammer fra småkraftverket Ilaget i Rosendal i Hardanger. Du kan lese mer om Ilaget kraftverk her.

Hva koster det?

Vindfri koster 1,5 kr. per dag og legges til en av våre strømavtaler, Spot eller WebSpot.

Du velger selv hvilken strømavtale du ønsker med Vindfri. Vår heldigitale strømavtale WebSpot, uten påslag og med kr. 29 i månedlig fastledd, er en av Norges billigste strømavtaler og ligger helt i toppen på listen over varige spotprisavtaler i prissammenligningstjenesten til Forbrukertilsynet.

Varige spotprisavtaler den avtaleformen Forbrukertilsynet anbefaler.

Nå har det aldri vært enklere å støtte arbeidet mot vindkraft.

Arbeidet mot vindkraft er ressurskrevende. Vindkraftaktørene er ofte multinasjonale konsern med betydelig kapital. Foruten pågangsmot og utholdenhet er kampen mot vindkraft avhengig av økonomiske midler.

Bruk forbrukermakten og bevar norsk urørt natur gjennom strømavtalen din.