Logg inn

Yetz Vindfri

Med Yetz Vindfri får du strøm uten koblinger til vindkraft.

Yetz Vindfri

Vi har valgt side i vindkraftsaken. Har du?

I Yetz Strøm er vi av den oppfatning at vi ikke skal sette kampen mot klimaendringene og tapet av naturmangfold opp mot hverandre, men at vi må finne løsninger som både stanser klimaendringene og tar vare på naturen.

Norge trenger ikke vindkraft

Norge er i dag selvforsynt med strøm. I et normalår produserer vi mer strøm enn vi forbruker. Vi erkjenner samtidig at vi er en del av et større europeisk kraftmarked og at overskudd av norsk fornybar strøm kan bidra til å fase ut forurensende kraftproduksjon fra i andre deler av Europa.

Det betinger imidlertid at CO2 kvotene som frigis gjennom produksjon av økt fornybar energi ikke selges videre og bidrar til økte utslipp andre steder.
 
Energiøkonomisering og oppgradering av eksisterende vannkraft er, etter vår oppfatning, en langt mer effektiv og miljøvennlig måte å bidra til økt kraftoverskudd på enn utbygging av vindkraft slik det gjøres i dag.

Vi samarbeider med Motvind

Motvind er en interesseorganisasjon som arbeider for å forhindre videre nedbygging av miljøskadelig vindkraft i norsk natur. I Yetz har vi valgt side i vindkraftsaken og tar som kun en av veldig få, om ikke eneste, strømleverandør avstand fra den utbyggingen av vindkraft som nå finner sted. Vi har derfor inngått et samarbeid med Motvind og ser frem til å utvikle dette samarbeidet videre i årene som kommer.

Vi støtter Motvind med 200 kr i året så snart du har vært Vindfri kunde i mer enn 6 måneder. Velger du Vindfri samtykker du i at vi deler navn og kontaktinformasjon med Motvind slik at de kan kontakte deg for et eventuelt medlemskap. Slik kan du veldig enkelt bidra til å støtte arbeidet mot videre nedbygging av norsk urørt natur med vindkraft.

Hvor kommer strømmen fra?

Strømmen som spleises inn på strømnettet velger alltid minste motstands vei og ingen kan si nøyaktig hvor strømmen i stikkontakten hjemme hos deg kommer fra. Det er ikke avgjørende hvor nøyaktig de elektronene som kommer ut av din stikkontakt kommer fra. Det som betyr noe er å styre pengestrømmen bort fra de strømprodusentene og strømleverandørene som er involvert i vindkraft.

Elsertifikater er en obligatorisk støtteordning som skal bidra til utbygging av ny fornybar elektrisitet og som strømleverandør er vi pålagt å kjøpe inn elsertifikater for en del av strømmen vi leverer til våre kunder. Produsenter av fornybar energi, herunder også vindkraftprodusenter, har en inntekt fra salg av elsertifikater. I Yetz kjøper vi elsertifikatene fra strømprodusenter uten koblinger til vindkraft og sikrer slik at subsidiene som elsertifikatene representerer ikke blir en inntekt for aktører med koblinger til vindkraft.

I tillegg til å inkludere elsertifikater fra strømprodusenter uten koblinger til vindkraft i våre strømleveranser leveres Vindfri med opprinnelesesgarantier fra strømprodusenter, også disse uten koblinger til vindkraftindustrien. Med en opprinnelsesgaranti garanterer vi at det er produsert tilsvarende mengde fornybar energi som det, du som kunde forbruker. Med kjøp av opprinnelsesgarantier bidrar vi ytterligere til å støtte opp under strømprodusenter uten koblinger til vindkraftindustri.

Våre elsertifikater og opprinnelsesgarantier stammer fra flere norske småskala vannkraftverk. Blant annet Ilaget i Rosendal i Hardanger, men også Gravbrøtfoss og Svatsum kraftverk i Gausdal. Du kan lese mer om Ilaget kraftverk her.

Hva koster det?

Vindfri koster 1,5 kr. per dag og legges til en av våre strømavtaler, Spot eller WebSpot.

Du velger selv hvilken strømavtale du ønsker med Vindfri. Vår heldigitale strømavtale WebSpot, uten påslag og med kr. 29 i månedlig fastledd, er en av Norges billigste strømavtaler og ligger helt i toppen på listen over varige spotprisavtaler i prissammenligningstjenesten til Forbrukerrådet.

Alle våre strømavtaler finner du på listen over varige spotprisavtaler som er den avtaleformen Forbrukerrådet anbefaler.

Nå har det aldri vært enklere å støtte arbeidet mot vindkraft

Arbeidet mot vindkraft er ressurskrevende. Vindkraftaktørene er ofte multinasjonale konsern med betydelig kapital og ressurser tilgjengelig.
Foruten pågangsmot og utholdenhet er kampen mot vindkraft avhengig av økonomiske midler.

Det finnes andre strømleverandører uten koblinger til Vindkraft. Vi synes allikevel du bør velge Yetz. Ved å velge Yetz og en av våre svært konkurransedyktige strømavtaler så sørger du i tillegg til en lavere strømregning også støtte til arbeidet mot Vindkraft.