Logg inn

Vi har akkurat lagt en sommer med historisk lave strømpriser bak oss, men har du valgt riktig strømavtale?

Selv om spotprisen i sommer har vært historisk lav kan du allikevel ha en veldig dyr avtale. Se nedenfor hvordan en normal husholdning kan spare over 5000 kr. i året bare ved å bytte strømleverandør.

Vi har akkurat lagt en sommer med historisk lave strømpriser bak oss, men har du valgt riktig strømavtale? Hvilken avtale burde du egentlig velge?
Normalt kan husholdningskunder på strøm velge mellom spot-, variabel- og fastpris samt andre typer strømavtaler. Ifølge SSB og i de aller fleste tilfeller er spotprisavtaler den avtaleformen som lønner seg for deg som strømkunde over tid. Dette er også den avtaleformen som forbrukertilsynet anbefaler.

I Yetz Strøm tilbyr vi en av Norges rimeligste spotprisavtaler, ifølge Forbrukertilsynets strømprisportal strømpris.no. Yetz KampanjeSpot har ingen fastledd eller påslag de første 6 månedene. Avtalen har ingen bindingstid, etterskuddsvis fakturering og du kan betale ved hjelp av VIPPS.

Nedenfor litt nærmere info om de ulike avtaletypene du som strømkunde normalt kan velge mellom og som forhåpentligvis gjør det litt enklere å velge riktig strømavtale.

Spotpris
Spotprisen settes av den nordiske strømbørsen Nordpool og er et resultat av tilbud og etterspørsel etter strøm. Det beregnes en pris for hver av døgnets 24 timer og som regel er prisen forskjellig fra time til time. 
Norge er delt inn i 5 ulike prisområder med ulike priser. Det skyldes at det ikke er fri flyt av strøm mellom disse områdene og at tilbudet og etterspørselen avviker fra de omkringliggende prisområdene. 

Det er til dels store sesongmessige svingninger i spotprisene hvor spotprisene som regel er høyere vinterstid enn sommerstid og noen år er prisene i gjennomsnitt høyere enn andre år. I perioden 2000-2020 har den månedlig gjennomsnittlige spotprisen eks. mva variert fra ca. 6 ø/kWh til ca. 65 ø/kWh.
Strømleverandøren beregner i tillegg til kostnaden for strømmen til spotpris et påslag eller et fast månedsbeløp for å levere deg strømmen.

Med Spotpris er du sikret de laveste strømprisene over tid, men prisen du betaler kan tidvis variere en del.

Se også opp for avtalene leverandørene referer til som «Innkjøpspris». Innkjøpsprisavtalene er ofte dyrere og inneholder en rekke skjulte priselementer og forveksles ofte med spotprisavtaler.

Variabelpris
Variabelprisen settes av strømleverandøren med 14 dagers varslingsfrist. Denne avtaleformen er normalt noe dyrere enn spotpris da strømleverandøren må garantere strømprisen i minst 14 dager frem i tid og legger derfor inn en risikopremie eller en ekstra margin på strømprisen for ikke å tape penger. Variabelprisen kan være litt billigere enn spotprisen i perioden med sterk og ofte uventet prisoppgang gjerne på høsten, mens denne avtaleformen normalt er dyrere med stabile strømpriser og spesielt når strømprisene faller.

Fordelen med variabelpris er at den svinger mindre enn spotprisen, men du betaler som regel i gjennomsnitt en høyere strømpris enn når du velger en spotpris.

Fastpris
Med en fastpris er strømprisen per kilowattime fast i perioden fastprisen gjelder. Normalt avtaler man en fastpris for 1, 2 eller 3 år av gangen og man er bundet til den aktuelle strømleverandøren i denne perioden uten mulighet til å bytte leverandør. Litt avhengig av når man inngår en avtale om fastpris vil prisen på denne variere.

Strømleverandøren handler inn kraftkontrakter på strømbørsen frem i tid og selger disse videre til strømkundene. Hvis du har vært så heldig å ha inngått en fastprisavtale i en periode med lave strømpriser etterfulgt av en periode med høye strømpriser vil en fastprisavtale kunne være billigere enn en spotprisavtale. Hovedregelen er imidlertid at spotpris stort sett allikevel er billigere enn fastpris over tid da man sjelden timer «prisbunnen» når man inngår en fastpriskontrakt.

Andre avtaler
Mange strømleverandører tilbyr i dag andre avtaler enn de ovennevnte.

Det finnes et hav av "andre" strømavtaler å velge mellom og vi skal ikke gå nærmere inn på disse, med et unntak. Topp 3, 5 eller 10 garantiene. Flere store medlemsorganisasjoner som bl.a. LO favør har valgt å tilby medlemmene sine slike Toppgaranti-avtaler. Tilgi dem for de vet ikke bedre.

Felles for de fleste av disse "garantiavtalene" er at garantien gir en «garanti» mot at strømprisen er mer konkurransedyktig enn variabelprisavtalen fra de største norske kraftleverandørene, men dette er gjerne samtidig de dyreste strømavtalene. En garanti som garanterer at strømprisen er billigere enn de dyreste strømavtalene som fines der ute er i våre øyne verdiløs for deg som kunde og er mer egnet å villede kunder til å tro de har en rimelig strømavtale. En Topp 3, 5 eller 10 garanti er, slik vi ser det, snarere en garanti for at du garantert betaler en høy pris.

Hvis man allikevel velger en av disse strømavtalene, bør man nøye gå igjennom avtalevilkårene først og gjerne spørre strømleverandøren hva den gjennomsnittlige strømprisen for akkurat denne strømavtalen var i forrige hele kalenderår og sammenligne den med en rimelig spotprisavtale for samme periode.

Yetz KampanjeSpot er en av Norges billigste varige spotprisavtaler ifølge strømprisoversikten til Forbrukertilsynet. Du kan bestille vår spotprisavtale KampanjeSpot her. 

Å bytte strømleverandør er gratis, tar mindre enn 60 sekunder og kan spare deg for mange tusen kroner i året. Bedre timelønn skal du lete lenge etter.