Logg inn

Dine data, dine valg

For å gjøre din erfaring med å bruke tjenesten så god som mulig, må vi samle inn data om deg

Vi bruker personlig informasjon og data for å:

 • Kunne gi deg relevante anbefalinger og tips
 • Kundeoppfølging og markedsføring
 • Sørge for at vår tjeneste fungerer best mulig
 • Sikre at Yetz er en trygg plass å kjøpe produkter og tjenester
 • Forhindre svindel og hvitvasking

Når du bruker vår webapp på Yetz.no er Yetz Group AS behandlingsansvarlig for påloggingsløsning, reklame og behandler persondata som er samlet inn om deg i vår plattform.

Nødvendige persondata for å opprette kundeforhold blir videreformidlet til Yetz Group AS sine heleide søsterselskaper (Yetz Strøm AS og Yetz Forsikring AS) og deres respektive underleverandører hvis du kjøper produkter eller tjenester gjennom Yetz.

Hvilke data lagres i Yetz-plattformen?

Når du registrerer deg hos oss lagrer vi:

 • Fullt navn
 • Adresse (gate, postnr, sted)
 • Fødsels- og personnummer
 • Telefon/mobilnummer
 • E-postadresse
 • Dine samtykker 
 • Bankkontonummer 
 • Hvordan du bor - frivillig (leilighet, enebolig eller rekkehus)

Hva bruker dere disse dataene til?

Vi benytter noe data til å opprette din profil, andre til å verifisere at du er riktig person som logger inn på løsningen vår og noe til statistiske formål for å gjøre web-appen vår bedre for deg som bruker. 

Vi benytter Navn, adresse og kontaktdata for å opprette din brukerprofil i Yetz.

Skal du kjøpe produkter gjennom Yetz vil vi kunne benytte data til å innhente kredittvurdering.

Ved kjøp av strøm og forsikring er fødsels- og personnummer lovpålagt. Vi henter derfor dette gjennom BankID og BankID på mobil, slik at du slipper å taste inn dette i forbindelse med kjøp gjennom vår plattform. 

Hvis du opplyser hvordan du bor (enebolig, rekkehus, leilighet) når du registrer deg, vil du blant annet kunne få statistikk på hvordan ditt strømforbruk er i forhold til andre kunder som bor i samme boligtype.

Har du opptjent tipsprovisjon som skal utbetales har vi behov for å vite hvilket kontonummer du ønsker utbetalingen til. Kontonummer fyller du selv ut i innstillingene dine.

Dine kontaktdata benyttes til å sende deg relevant informasjon og markedsføring om våre produkter og tjenester såfremt du har samtykket til dette. Har du kjøpt produkter/tjenester gjennom Yetz, benyttes disse dataene også til å sende deg nødvendig informasjon for å oppfylle våre forpliktelser som leverandør. Eks. kan være avtaledokumenter, vilkår, faktura o.l.

Overføring av data til 3.part

Yetz overfører kun dine persondata til 3.partsleverandører når det foreligger et behandlingsbehov. Altså hvis du har kjøpt et produkt/tjeneste hos oss. 

Følgende 3.partsleverandører kan få oversendt dine persondata hvis det foreligger behandlingsbehov:

 • eRate - systemleverandør på strøm
 • TIA - systemleverandør på forsikring
 • Insr Insurance Group ASA - leverandør av forsikringsprodukter til Yetz
 • Saga Services AS - Regnskap og administrasjon av opptjent tipsprovisjon
 • DnB - vår bankforbindelse
 • Lindorff - innfordring av ubetalte faktura
 • LINK Mobility Norway - Utsending av SMS

Ingen av våre 3.partsleverandører har mulighet til å benytte dataen til noe annet enn det formål de er gitt for. Altså å oppfylle din avtale med oss.

Hvor lagres mine data?

 • Yetz - Benytter Microsoft Azure for lagring og hosting av våre tjenester. Alle kundedata og relaterte systemer befinner seg i Tyskland.
 • eRate - Servere står i Norge.
 • TIA - Servere plassert på 3 ulike datasenter i Frankfurt, Tyskland.

Hvem har tilgang til mine data?

 • Data som er knyttet til din profil på Yetz-plattformen er kun tilgjengelig for ansatte i Yetz.
 • Data lagret i strømsystemet (eRate) er tilgjengelig for ansatte i Yetz, samt systemteknisk personell og Key Account hos eRate.
 • Data lagret i forsikringssystemet (TIA) er tilgjengelig for ansatte i Yetz, systemteknisk personell og analysepersonell hos TIA. I tillegg vil data overføres vår forsikringsgiver Insr.
 • Ved utestående krav som går til inkasso, vil vår samarbeidspartner Lindorff få oversendt nødvendige kundedata for å behandle saken.

Hvor lenge lagrer dere mine data?

Data lagret i Yetz-plattformen lagres så lenge du har aktiv Yetz-konto. Vi beholder backup av databaser i 8 uker før de slettes for godt. 

Retten til å bli glemt

Du kan be oss fjerne all persondata som er lagret på deg i våre systemer. Avslutter du din Yetz-konto anonymiserer vi automatisk dine data etter 7 virkedager. 

Krav på opptjent og fremtidig provisjon vil bortfalle fra det øyeblikket du ber oss "glemme deg". Du har mulighet til å registrere deg på nytt i vår plattform, men mister alle relasjoner som har hatt tilknytning til din gamle profil.

Du eier dine data

Alle data vi lagrer er dine, og du kan be om å få tilsendt alt vi har registrert på din kundeprofil, både fra Yetz-plattformen og fra våre 3.partsleverandører. Vi er forpliktet til å levere deg disse dataene innen 30 dager.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmålom hvordan dataene dine blir brukt kan du kontakte oss.

Kontakt oss