Logg inn

Har du spørsmål?

Vi er her for deg

Vanlige åpningstider

Vi har åpent alle hverdager 08 - 15 (Spesielle åpningstider jul og nyttår)

Fra Norge: 22 12 00 50
Fra utlandet: +47 22 12 00 50
E-post: service@yetz.no

Ønsker du å melde skade?

For å melde skade - klikk her.

Yetz konsernet

Yetz er et konsern bestående av Yetz Group AS, Yetz Strøm AS og Yetz Forsikring AS. Selskapet distribuerer strøm og forsikring til privatpersoner i hele Norge.

Besøksadresse
Biskop Gunnerus' gate 14a
0185 Oslo

Postadresse
POSTBOKS 354 SENTRUM
0101 OSLO

Fakturamottak forsikringsskader  

Yetz Forsikring
c/o Insr Insurance Group ASA
"Skadeavdeling"
PB 126 Bryn
0611 Oslo