Logg inn

Bilforsikring

Hos oss får du maks 10% bonustap ved skade. Enkelt, rimelig og mer rettferdig.

Bilforsikring Når du skal bytte til Yetz Forsikring er det viktig at du får med deg riktig bonus. Med vår automatiske tilbudsløsning behøver du ikke tenke på dette - vår robot henter din bonus automatisk.


Egenandelsfordel

Hvis du samler minst tre forsikringer hos oss får du en egenandelsfordel på kr 4 000,-. Med standard egenandel betyr det at du slipper egenandel ved første skade.


Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).

Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til bilen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av bilen, et verksted som har reparert bilen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.

Delkasko

Delkasko dekker det samme som en ansvarsforsikring, men i tillegg dekker den kostnader ved brann, tyveri, glasskader og veihjelp. Forsikringen dekker også skade som har oppstått underveis ved ferge eller biltogtransport, samt hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.

Alle dekningene fra Ansvar er inkludert.


Kasko

Kasko er vår mest solgte bilforsikring og vi anbefaler denne til deg som har en relativt ny, eller litt mer kostbar bil. I tillegg til dekningene nevnt over dekker forsikringen plutselige og uforutsette skader på egen bil som du selv har skyld i. Du velger selv om du ønsker å ha dekning for leiebil.

Alle dekningene fra Delkasko og Ansvar er inkludert.

Kasko Super

Med Kasko Super får du leiebil i inntil 62 dager, samt dekning ved maskinskade. En maskinskade er når motor, batteri, girkasse eller drivverk plutselig havarerer og hindrer bilens fremdrift innen du har kjørt 200.000 km, eller før bilen er 12 år. I tillegg får du med følgende nyttige dekninger:

  • ​Dekning for skader som skyldes feilfylling av drivstoff.
  • Utvidet dekning for skade på glasstak.
  • Utvidet nybilgaranti. Retten til fabrikkny bil utvides fra 1 til inntil 3 år gammel bil.
  • Utvidet bilnøkkelforsikring, dekker tap av nøkkel eller skade på nøkkel med inntil kr 10 000.

Alle dekningene fra Kasko, Delkasko og Ansvar er inkludert.

Kasko super

Kasko

Delkasko

Ansvar

Vilkår for bil

Les våre vilkår for oversikt over hva bilforsikringen dekker.